SJF - Stredoslovenská oblasť | Rok - 2016

Stredoslovenský skokový pohár 2016

Pravidlá na rok 2016

Konečné poradie k 31. 10. 2016

Stredoslovenský drezúrny pohár 2016

 

Pravidlá na rok 2016

Konečné výsledky k 31.10.2016


 

Stredoslovenský pohár vo všestrannej spôsobilosti 2016

Pravidlá na rok 2016

Konečné výsledky k 31.10.2016

Slovenský skokový pony pohár 2016

 

Pravidlá na rok 2016

Konečné poradie k 31.10.2016

TOPlist