SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy


Valné zhromaždenie Stredoslovenskej jazdeckej oblasti - 19.6.2017 Dražkovce
20.5.2017 20:00
Návrh Rokovacieho a volebného poriadku: rokovaci_a_volebny_poriadok_-_navrh_vz_sso_2017.pdf [445 KB]  

Skúšky ZVJ - 24.6.2017 Budička
16.5.2017 10:55
Miesto konania: Jazdecký areál Budička, Tŕnie (pri Zvolene)
M SSO 2017 v jazdeckej disciplíne skoky
11.5.2017 18:20
Technické podmienky M SSO 2017 (skoky):tp_skoky_msso_2017.pdf [351 KB]  

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

 
Predbežný FEI kalendár 2017 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK
4.3.2017 15:00

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

 
Výsledky:
RS Team Trophy - 27-28.5.2017 Bratislava  
Cena mesta Olomouc - 26-28.5.2017 Olomouc/CZE  
Rozpisy: 
Júnová cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana*** M SSO detí, juniorov a jazdcov na pony - 10-11.6.2017 L. Sielnica
Ipeľský pohár XXX. roč. - 17.6.2017 Kováčovce  
Letná cena Oravy - 24.6.2017 Dlhá nad Oravou  
Letné preteky na Masarykovom dvore - 29.7.2017 Vígľaš-Pstruša  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist