SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Military

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 

 

 

Pozvánka na Hubertovu jazdu
25.9.2016 18:37
 

Majstrovstvá SSO vo všestrannej spôsobilosti
13.9.2016 18:10
Kategória detí a juniorov: JA SOŠ Lučenec-Ľadovo (22.10.2016)

SÚSTREDENIE VO VŠESTRANNOSTI – LUČENEC
13.9.2016 17:25

JA SOŠ Lučenec v spolupráci s Komisiou všestrannej spôsobilosti SJF organizuje v dňoch 8.10 a 15.10.2016 sústredenie pre jazdcov vo všestrannej spôsobilosti.
Miesto: Areál SOŠ, Haličská cesta Lučenec – Ľadovo
Harmonogram: 8.10.2016 zameranie drezúra a parkúr, 15.10.2016 zameranie na cross.
Tréner: Marián Mídelka, asistencia: Jozef Cigánek a Ladislav Michálek
Cena sústredenia pre členov SJF – zdarma (hradí Komisia všestrannej spôsobilosti SJF), ostatní dohodou.
Občerstvenie – zdarma (poskytuje organizátor)
Ustajnenie nie je zabezpečené – prípadne na základe dohody s organizátorom.
Prihlášky mailom:
prepelicova.danica@gmail.com

Bližšie informácie: Danica Prepelicová - 0908 327 833

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe – predseda voltížnej komisie SJF
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Majstrovstvá SJF SSO v skoku
25.8.2016 12:58
Kategória detí a juniorov: Masarykov dvor Vígľaš /24.-25.9.2016/
Kategória dospelých a pony: Hippoclub Liptovská Sielnica /1.-2.10.2016/
 

Stretnutie klubov a členov SJF SSO - Vígľaš 22.7.2016
24.7.2016 10:10
Informácia - Zápisnica zo stretnutia a prijaté uznesenia SJF SSO: informacia_-_zapisnica_22.7.2016_vig__as.pdf [647 KB]  

Zápisnica z XI. VZ SJF 27.6.2016 v Nitre
1.7.2016 18:22

Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Predbežný FEI kalendár 2016 - AUT, CZE, HUN, SVK
7.12.2015 15:49

Evidencia k 30.6.2016
24.3.2016 17:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 30.6.2016.

 
Výsledky:
Jesenné jazdecké preteky na Masarykovom dvore + M SSO detí a juniorov - 24.-25.9.2016 Vígľaš/Pstruša
Rozpisy: 
Cena Penzionu Fontana*** + M SSO v skoku dospelých a jazdcov na pony - 1. - 2.10.2016 Liptovská Sielnica  
Majstrovstvá SSO vo všestrannej spôsobilosti detí a juniorov- 22.10.2016 Lučenec-Ľadovo  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist