SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 
 
 
STRETNUTIE KLUBOV A ČLENOV SJF SSO – Dražkovce 21.4.2017
22.4.2017 20:00
Informácia - Zápisnica zo stretnutia a prijaté uznesenia SSO:  informacia_-_zapisnica_21.04.2017_drazkovce.pdf [589 KB]

Zmeny v pravidlách SJF od 1.4.2017
29.3.2017 16:50
Vážení členovia SJF (SSO)
Predsedníctvo SJF na svojom zasadnutí dňa 17.3.2017 odsúhlasilo viaceré zásadné zmeny vo Všeobecných pravidlách SJF a Skokových pravidlách SJF, ktoré sú platné od 1.4.2017 zamerané hlavne na zvýšenie bezpečnosti na pretekoch, ako aj zvyšovanie kvality jazdenia pre jazdcov do 18 rokov.
 
Všeobecné pravidlá SJF
Zaviedla sa  povinnosť pre organizátorov pretekov mať k dispozícií na pretekoch okrem lekárskej služby povinne aj sanitku. Je možné zabezpečiť sanitku len s ošetrovateľom (vodičom) a lekársku službu si zabezpečiť nezávisle – tak ako to niektorí riešili doteraz.
Okrem jazdeckých disciplín drezúra, záprahy, všestrannosť a voltíž (kde to platilo doteraz) je povinnosť v prihláškach na skokové preteky pre jazdcov do 18 rokov uvádzať meno a priezvisko trénera (s licenciou trénera v SJF), ktorý jazdca poučil o základných zásadách a pravidlách v súvislosti s pretekmi - hlavne o správaní sa na opracovisku.
 
Skokové pravidlá SJF
Za určitých podmienok sa umožňuje štartovať dvojici v jednej súťaži dva krát, ako aj možnosť štartovať koňom na pretekoch v jednom dni tri krát.
Stanovili sa podmienky stavania skokov (manipulovania s prekážkami) na opracovisku pre jazdcov do 18 rokov.
Zmeny v Skokových pravidlách SJF:  zmeny_skokove_pravidla_2017.pdf [265 KB]
 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať : jaroslav.ivan@sjf.sk
 
Jaroslav Ivan – predseda SJF SSO

Skúšky ZVJ - R. Sobota 28.4.2017, Nová Baňa 30.4.2017
2.3.2017 10:25

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

 
Predbežný FEI kalendár 2017 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK
4.3.2017 15:00

Evidencia k 5.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 5.4.2017.

 
Výsledky:
Jarné halové preteky - 22.4.2017 Košice  
CSI - Linz - 20-23.4.2017 Linz - Ebelsberg/AUT  
Rozpisy: 
Májové preteky na Masarykovom dvore - 7-8.4.2017 Vígľaš/Pstruša
Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana*** - 20-21.5.2017 L. Sielnica 
Letná cena Oravy - 24.6.2017 Dlhá nad Oravou  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist