SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 

 

M SSO 2017 v jazdeckej disciplíne drezúra
26.6.2017 19:12
Usporiadateľ: JK Masarykov dvor Vígľaš - 1.10.2017
Technické podmienky majstrovských súťaží SSO 2017: tp_drezura_msso_2017-10.pdf [261 KB]

M SSO 2017 v jazdeckej disciplíne skoky
11.5.2017 18:20
Technické podmienky M SSO 2017 (skoky):tp_skoky_msso_2017.pdf [351 KB]  

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Predbežný FEI kalendár 2017 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK
4.3.2017 15:00

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

Výsledky:
Stropkovská zlatá podkova 2017 - 12.-13.8.2017 Stropkov  
FEI ME detí, juniorov a ml. jazdcov - 8.-13.8.2017 Šamorín  
Parkúrové preteky - 9.-12.8.2017 Sursee/SUI
Rozpisy: 
Platthy a Toyota cup - 20.8.2017 Somoskőújfalu/HUN  
Cena obce Závada XI. roč. - 27.8.2017 Závada  
Cena Penzionu Fontana***+ M SJF SSO seniorov - 2-3.9.2017 L. Sielnica  
Jesenná cena Oravy - 9.9.2017 Dlhá nad Oravou  
Jesenné jazdecké preteky na Masarykovom dvore - 16.-17.9.2017 Vígľaš-Pstruša  
Drezúrne preteky M SSO - 1.10.2017 Vígľaš-Pstruša  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist