SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Military

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy

Skúšky ZVJ - Dolný Mútnik 15.4.2017, R. Sobota 28.4.2017, Nová Baňa 30.4.2017
2.3.2017 10:25

Skokové sústredenie L. Sielnica - 2017 marec-apríl
28.2.2017 11:00

DREZÚRNE SÚSTREDENIE S KAROLÍNOU ŽIŽKOVOU
16.2.2017 13:47
JO Martin Záturčie organizuje drezúrne sústredenie s trénerkou Karolínou Žižkovou. Termín sústredenia: 31.3.-2.4.2017 (piatok – nedeľa). Predpokladaný počet:  10-12 dvojíc.
Cena sústredenia bez ustajnenia je 135€ (zahŕňa 3 individuálne lekcie a náklady na lektora). Príspevok jazdcom SSO vo výške 25€ (bude odrátaný pri platbe), ako aj prenájom haly bude hradený z rozpočtu SSO (zo zostatku financií z roku 2016 po JO B.Bystrica, resp. JO Žilina – podľa účastníkov).
Bližšie informácie a záujem prosím nahlásiť mailom:  linda.franova
@gmail.com alebo telefonicky: 0905 121 488, do 15.3.2017.

Jaroslav Ivan predseda SJF - SSO 


Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

 
Predbežný FEI kalendár 2017 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK
4.3.2017 15:00

Evidencia k 21.9.2016
4.11.2016 17:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 21.9.2016.

 
Výsledky:
Winter Master Series - 18-19.3.2017 Dunajský Klátov  
Rozpisy: 
Halové skokové preteky Masarykov dvor - 1.4.2017 Vígľaš-Pstruša
Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana*** - 22.-23.4.2017 Liptovská Sielnica  
Letná cena Oravy - 24.6.2017 Dlhá nad Oravou  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist