SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

   
 
                                                
 
 
Novinky - Oznamy
 

Festival detského jazdeckého športu na Gemeri - 7.10.2017 R. Sobota
13.9.2017 20:27

Uznesenie P SJF SSO
11.9.2017 12:50
Vážení členovia Predsedníctva SJF, a ostatní členovia SSO.
Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 6.9.2017 do 8.9.2017 Vám oznamujem, že P SJF SSO prijalo nasledovné uznesenie:
Predsedníctvo SJF SSO poveruje Andreu Machalovú, ako zastupujúcu za schvaľovanie Rozpisov skokových pretekov pre SSO, a to v dobe neprítomnosti, nemoci, alebo iných prekážok pri schváľovaní rozpisov Jozefom Pavlovičom.
 
Hlasovanie:
ZA 3 - Ivan, Bučkuliak, Machalová
PROTI - 0
Uznesenie prijaté.
 
Uznesenie bude prečítané na najbližšom zasadnutí P SJF SSO a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P SJF SSO - ako Uznesenie č. 26.
 
Jaroslav Ivan
Predseda SJF SSO

MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE
6.9.2017 11:15
Pomaly nám vrcholia Majstrovské súťaže. MSR už máme za sebou v drezúre aj v skokoch, kde našu oblasť s úspechmi reprezentovali najmä tí mladí.
V drezúre sa medzi deťmi presadili Katarína Košinová / Tiffany (KPKRJ R.Sobota), keď získala striebornú medailu a Luisa Lipovská / Hakim (Beri klub Nová Baňa) získala bronz. V kategórii mladších juniorov máme dokonca majsterku Martinu Kolovú / Porthos (JK Limfora Badín), ktorá takto vylepšila svoj vlaňajší bronz.
V skokoch sme dominovali v pony, keď víťazstvo z minulého roku obhájila a majsterkou sa opäť stala Marianna Antalíková / Jurášek (Ranč Veľká Ves). Na striebornej priečke skončila Michaela Balážová / Gajlu (JO Martin – Záturčie) a tiež obhájila vlaňajšie striebro. Historicky najlepšie umiestnenie v kategórii mladých jazdcov vyrovnala Táňa Hatalová, keď po ročnej pauze sa stala opäť majsterkou, tentokrát s Eldorádom (Hippoclub Liptovská Sielnica).
Naše stredoslovenské majstráky má za sebou jazdecká disciplína skoky. Majsterkou v pony sa stala Alexandra Machalová / Erva (Isokman Zvolen), ktorá po vlaňajšom víťazstve s Etnou obhájila zlato. Druhá skončila Michaela Balážová / Klip Vidar Z (JO Martin – Záturčia) a bronz si vyskákala Marianna Antalíková / Jurášek (Ranč Veľká Ves). Kategóriu detí a juniorov sa nám nepodarilo – pre malú účasť uskutočniť.  Všetko ale vynahradila napínavá súťaž dospelých, kde o víťazstve rozhodlo až rozoskakovanie. Majsterkou sa nakoniec lepším časom stala a tiež obhájila zlato z minulého roku, Nikola Mišíková / Aladin (JO Martin Záturčie). Striebro získala Veronika Hanáková / Chakira (JK Podtureň) a bronz Táňa Hatalová / Eldorádo (Hippoclub Liptovská Sielnica).
Všetkým dekorovaným a umiestneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
 
                Prvú októbrovú nedeľu nás ešte čakajú stredoslovenské majstráky v drezúre. Veríme, že sa nájde usporiadateľ a ešte stihneme aj majstrovstvá oblasti vo všestrannosti, ktorých tradíciu sme úspešne obnovili pred dvomi rokmi (2015 – Látky a 2016 Lučenec).   
 
Predsedníctvo SJF-SSO

Skúšky ZVJ - 29.9.2017 Králiky- Zmena termínu konania skúšok!!!
1.9.2017 11:30

M SSO 2017 v jazdeckej disciplíne drezúra
26.6.2017 19:12
Usporiadateľ: JK Masarykov dvor Vígľaš - 1.10.2017
Technické podmienky majstrovských súťaží SSO 2017: tp_drezura_msso_2017-10.pdf [261 KB]

Informácia o schvaľovaní rozpisov
9.8.2016 16:20

Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná – predseda drezúrnej komisie SJF
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík – predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána – predseda záprahovej komisie SJF
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová – predseda komisie pony SJF

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO – Alexander Bagdal

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO


Premiestňovanie živých zvierat
7.3.2016 21:46

Predbežný FEI kalendár 2017 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK
4.3.2017 15:00

Evidencia k 25.4.2017
19.4.2017 10:17
V sekcií "Jazdecké kluby", na hornej lište, nájdete aktuálny zoznam klubov a členov SJF SSO k 25.4.2017.

Výsledky:
Prešovské parkúrové preteky - 16.-17.9.2017 Prešov  
Jesenné jazdecké preteky na Masarykovom dvore - 16.-17.9.2017 Vígľaš-Pstruša
Rozpisy: 
Drezúrne preteky M SSO - 1.10.2017 Vígľaš-Pstruša  
Jesenná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana*** - 7.-8.10.2017 Liptovská Sielnica  

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
TOPlist