SJF - Stredoslovenská oblasť | Pohárové súťaže 2018

Stredoslovenský skokový pohár 2018

OZNAM:

Výsledky sú zatiaľ zverejnené len na hlavnej stránke - na konci. V najbližšej dobe budú doplnené aj do prebežného poradia.

 

Pravidla na rok 2018

Priebežné poradie: 2.3.2018

Stredoslovenský drezúrny pohár 2018

OZNAM:

Výsledky sú zatiaľ zverejnené len na hlavnej stránke - na konci. V najbližšej dobe budú doplnené aj do prebežného poradia.

Zodpovedná za vedenie Stredoslovenského drezúrneho pohára: Janka Balážová - balazovajana36@gmail.com

Pravidlá na rok 2018

Stredoslovenský pohár vo všestrannej spôsobilosti 2018

        Vysledky pohara vsestrannej sposobilosti 

 

 

Zodpovedná osoba za vedenie Stredoslovenského pohára vo všestrannosti: Karol Bugár - algatour@algatour.sk

 

Pravidlá na rok 2018

TOPlist